9 người đang online
°

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 4 năm 2021

Đăng ngày 05 - 04 - 2021
Lượt xem: 28
100%

 

Địa chỉ: Số 34, đường 16/4 Thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận.
Thời gian: Ngày 05 tháng 4 năm 2021.
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Địa điểm: Phòng Tiếp Công dân Sở Khoa học và Công nghệ.
Người tiếp Công dân: Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 6 năm 2022(31/05/2022 4:10 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 5 năm 2022(06/05/2022 2:24 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 4 năm 2022(04/04/2022 3:25 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 3 năm 2022(02/03/2022 2:48 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 02 năm 2022(07/02/2022 9:53 SA)