7 người đang online
°

TB1533-Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đăng ngày 08 - 12 - 2021
Lượt xem: 127
100%

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh...(21/03/2022 4:37 CH)

Sở Khoa học và Công nghệ: Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan có đủ năng lực vận...(11/01/2022 8:40 SA)

TB 1336 - Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(04/11/2021 6:49 CH)

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(29/10/2021 6:49 CH)

Sâm nam núi Dành được bảo hộ chỉ dẫn địa lý(17/10/2021 6:48 CH)