5 người đang online
°

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Đăng ngày 30 - 12 - 2021
Lượt xem: 29
100%

 


BC 1665 - BAO-CAO-TINH-HINH-XU-LY-VPHC-NAM-2021.pdf | EM 1665 - CAC-PHU-LUC.docx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022(17/06/2022 3:57 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 (KH 594)(01/06/2022 5:12 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động, biệt phái công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 (KH 174)(01/06/2022 5:10 CH)

V/v đề nghị điều động công chức từ Sở Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn...(01/06/2022 5:08 CH)

V/v Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác (CV 651)(01/06/2022 5:06 CH)