9 người đang online
°

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2021 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022

Đăng ngày 06 - 01 - 2022
Lượt xem: 28
100%

 


CV 15-CV-dang-ky-nhu-cau-DTBD-2022.pdf | KEM 15-BM-dang-ky-nhu-cau-DTBD-2022.xlsx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022(17/06/2022 3:57 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 (KH 594)(01/06/2022 5:12 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động, biệt phái công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 (KH 174)(01/06/2022 5:10 CH)

V/v đề nghị điều động công chức từ Sở Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn...(01/06/2022 5:08 CH)

V/v Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác (CV 651)(01/06/2022 5:06 CH)