0 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2022 (Từ ngày 14/02 đến ngày 18/02/2022)

Đăng ngày 21 - 02 - 2022
Lượt xem: 20
100%

 

Thứ 2

- PGĐ Quang nghỉ phép hết tuần.

- GĐ làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ 3

- Sáng: Giám đốc dự HN trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện NQ 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX tại UBND tỉnh.

- Chiều: Giám đốc tham dự buổi làm việc của PCT Lê Huyền với Viện khoa học thủy lợi Việt nam tại Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tăng trưởng xanh.

Thứ 4

- Sáng: Giám đốc làm việc với các phòng chuyên môn thuộc Sở.

- Chiều: làm việc tại cơ quan

Thứ 5

- Giám đốc làm việc với Vườn quốc gia Phước Bình (Cả ngày).

Thứ 6

- Giám đốc làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2022 (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)(20/04/2022 9:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2022 (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)(11/04/2022 2:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2022 (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)(04/04/2022 3:41 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)(23/05/2022 9:44 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)(22/05/2022 4:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)(16/05/2022 2:34 CH)