4 người đang online
°

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Đợt 1 năm 2022)

Đăng ngày 21 - 03 - 2022
Lượt xem: 67
100%

 


TB 384-tuyenchonChuoicungungMangtay.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Khoa học và Công nghệ: Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan có đủ năng lực vận...(11/01/2022 8:40 SA)

TB1533-Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(08/12/2021 6:50 CH)

TB 1336 - Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(04/11/2021 6:49 CH)

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(29/10/2021 6:49 CH)

Sâm nam núi Dành được bảo hộ chỉ dẫn địa lý(17/10/2021 6:48 CH)