1 người đang online
°

THÔNG BÁO Thành phần, thời gian đánh giá Chương trình hành động để thực hiện luân chuyển, điều động công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày 23 - 03 - 2022
Lượt xem: 68
100%

 


TB 396-thoi-gian-danh-gia-CTHD.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện các quy định có liên quan về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ (BC...(09/05/2022 2:26 CH)

CV 1427- Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng,...(06/05/2022 9:47 SA)

KH 1422 - Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc lĩnh vực khoa học và...(06/05/2022 9:44 SA)

Kết quả đánh giá Chương trình hành động để thực hiện điều động, bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng...(05/04/2022 10:06 SA)

Kết quả đánh giá Chương trình hành động xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật...(05/04/2022 10:05 SA)