19 người đang online
°

THÔNG BÁO Thành phần, thời gian đánh giá Chương trình hành động để thực hiện luân chuyển, điều động công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày 23 - 03 - 2022
Lượt xem: 93
100%

 


TB 396-thoi-gian-danh-gia-CTHD.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

BÁO CÁO Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng,...(02/06/2023 3:41 CH)

V/v triển khai thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022.(02/06/2023 3:40 CH)

THÔNG BÁO Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022(02/06/2023 3:39 CH)

V/v triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ(01/06/2023 10:53 SA)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ...(01/06/2023 10:53 SA)