4 người đang online
°

Tổ chức đánh giá Chương trình hành động để thực hiện luân chuyển, điều động công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đăng ngày 07 - 03 - 2022
Lượt xem: 22
100%

 


KH 302-danh-gia-CTHD(04.03.2022_16h50p11)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022(17/06/2022 3:57 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 (KH 594)(01/06/2022 5:12 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động, biệt phái công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 (KH 174)(01/06/2022 5:10 CH)

V/v đề nghị điều động công chức từ Sở Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn...(01/06/2022 5:08 CH)

V/v Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác (CV 651)(01/06/2022 5:06 CH)