3 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17/2022 (Từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)

Đăng ngày 25 - 04 - 2022
Lượt xem: 11
100%

 

Thứ 2

- PGĐ Quang đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 27/4/2022.

Thứ 3

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4

- Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 29/4/2022.

Thứ 5

- PGĐ Quang làm việc tại cơ quan

Thứ 6

- Sáng: PGĐ Quang họp tại UBND tỉnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)(23/05/2022 9:44 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)(22/05/2022 4:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)(16/05/2022 2:34 CH)