5 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12/2022 (Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)

Đăng ngày 20 - 03 - 2022
Lượt xem: 15
100%

 

Thứ 2

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan (cả ngày).

Thứ 3

- Sáng: Giám đốc và PGĐ dự toạ đàm với Bộ KH&CN về phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

- Chiều: PGĐ Quang dự ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số tại UBND tỉnh..

Thứ 4

- Sáng: Giám đốc dự HN "Ninh Thuận- 30 năm 1 chặng đường đổi mới và phát triển" tại UBND tỉnh.

- Chiều: PGĐ Quang làm việc với Trang trại Tiên tiến về Tôn vinh SPĐT.

Thứ 5

- Sáng:

+ Giám đốc dự giao ban tổ chức cơ sở đảng quý 1 tại Đảng ủy khối.

+ PGĐ Quang làm việc với ĐTH về chương trình TKC tôn vinh 12 SPĐT.

- Chiều:

+ Giám đốc dự họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội qúy 1 tại UBND tỉnh.
+ PGĐ Quang hội ý các phòng liên quan triển lãm.

Thứ 6

- Giám đốc dự họp HĐND tỉnh (Cả ngày).
- Sáng: PGĐ Quang dự Hội nghị về ĐĐ,PC HCM

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2022 (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)(20/04/2022 9:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2022 (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)(11/04/2022 2:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2022 (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)(04/04/2022 3:41 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)(23/05/2022 9:44 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)(22/05/2022 4:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)(16/05/2022 2:34 CH)