0 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2022 (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)

Đăng ngày 28 - 03 - 2022
Lượt xem: 16
100%

 

Thứ 2

- Sáng: PGĐ Quang Chỉ đạo việc trang trí gian hàng Hội chợ

Thứ 3

- Sáng: PGĐ Quang nghiệm thu việc trang trí gian hàng Hội chợ

- Chiều: PGĐ Quang tham gia họp đánh giá CTHĐ GĐ Tung tâm TĐC

Thứ 4

- Chiều: PGĐ Quang họp bình xét tôn vinh trí thức KHCN 2022

Thứ 5

- Sáng: PGĐ Quang họp thẩm định QCKTĐP nước sinh hoạt

- Chiều: PGĐ Quang dự họp góp ý dự án Phát triển đô thị

Thứ 6

- Sáng: PGĐ Quang học Nghị quyết

- Chiều: PGĐ Quang họp trao đổi với Hội DNT TPHCM về ĐMST

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2022 (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)(20/04/2022 9:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2022 (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)(11/04/2022 2:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2022 (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)(04/04/2022 3:41 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)(23/05/2022 9:44 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)(22/05/2022 4:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)(16/05/2022 2:34 CH)