8 người đang online
°

Kết quả đánh giá Chương trình hành động để thực hiện bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Đăng ngày 05 - 04 - 2022
Lượt xem: 17
100%

 


TB413-ket-qua-danh-gia-CTHD-chuc-danh-PGD-Trung-tam-TTUD(29.03.2022_08h28p29)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022(17/06/2022 3:57 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 (KH 594)(01/06/2022 5:12 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động, biệt phái công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 (KH 174)(01/06/2022 5:10 CH)

V/v đề nghị điều động công chức từ Sở Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn...(01/06/2022 5:08 CH)

V/v Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác (CV 651)(01/06/2022 5:06 CH)