5 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)

Đăng ngày 16 - 05 - 2022
Lượt xem: 9
100%

 

Thứ 2

- Sáng: PGĐ Quang họp nghiệm thu DA Măng tây

- Chiều: GĐ, PGĐ họp xử lý vi phạm CCVC

Thứ 3

- Lãnh đạo làm việc tại Sở

Thứ 4

- PGĐ dự Hội thao ngành KHCN

Thứ 5

- Sáng: PGĐ Quang dự họp chuyên đề các GP thúc đẩy công nghệ chế biến..

- Chiều: PGĐ Quang dự Hội nghị tổng kết rủi ro

Thứ 6

- Lãnh đạo làm việc tại Sở

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)(23/05/2022 9:44 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)(22/05/2022 4:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 18/2022 (Từ ngày 02/5 đến ngày 06/5/2022)(06/05/2022 10:37 SA)