21 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)

Đăng ngày 16 - 05 - 2022
Lượt xem: 49
100%

 

Thứ 2

- Sáng: PGĐ Quang họp nghiệm thu DA Măng tây

- Chiều: GĐ, PGĐ họp xử lý vi phạm CCVC

Thứ 3

- Lãnh đạo làm việc tại Sở

Thứ 4

- PGĐ dự Hội thao ngành KHCN

Thứ 5

- Sáng: PGĐ Quang dự họp chuyên đề các GP thúc đẩy công nghệ chế biến..

- Chiều: PGĐ Quang dự Hội nghị tổng kết rủi ro

Thứ 6

- Lãnh đạo làm việc tại Sở

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2023 (Từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023)(06/06/2023 2:28 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2023 (Từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2023)(06/06/2023 2:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2023 (Từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)(23/05/2023 4:23 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2023 (Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)(18/05/2023 1:12 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2023 (Từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023)(09/05/2023 4:34 CH)