6 người đang online
°

Kết quả thực hiện các quy định có liên quan về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ (BC 787)

Đăng ngày 09 - 05 - 2022
Lượt xem: 14
100%

 


BC787 - BC-cong-tac-can-bo.pdf | KEM 787 - Phu-luc-4.xlsx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo về nhu cầu, số lượng chỉ tiêu sơ tuyển công chức năm 2022(17/06/2022 3:57 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 (KH 594)(01/06/2022 5:12 CH)

KẾ HOẠCH Luân chuyển, điều động, biệt phái công tác đối với công chức, viên chức năm 2022 (KH 174)(01/06/2022 5:10 CH)

V/v đề nghị điều động công chức từ Sở Khoa học và Công nghệ đến làm việc tại Chi cục Tiêu chuẩn...(01/06/2022 5:08 CH)

V/v Rà soát, thống kê danh mục vị trí công tác (CV 651)(01/06/2022 5:06 CH)