4 người đang online
°

QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết kế giao diện (Dashboard) quản trị tài sản trí tuệ và đào tạo cán bộ quản trị, vận hành. (QĐ 99)

Đăng ngày 12 - 08 - 2022
Lượt xem: 157
100%

 


QD99-QD-PHE-DUYET-KHLCNT-SHTT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm nguyên vật liệu thực hiện nhiệm vụ: Bảo...(13/09/2022 10:56 SA)

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 03-Giám sát thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo...(13/09/2022 10:58 SA)

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 04-Thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo vệ trụ...(13/09/2022 10:59 SA)

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:” Thiết kế giao diện (Dashboard) quản trị...(13/09/2022 10:45 SA)

V/v đề nghị tiếp nhận viên chức vào công chức (CV 1176)(24/08/2022 9:40 SA)