19 người đang online
°

QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thiết kế giao diện (Dashboard) quản trị tài sản trí tuệ và đào tạo cán bộ quản trị, vận hành. (QĐ 99)

Đăng ngày 12 - 08 - 2022
Lượt xem: 249
100%

 


QD99-QD-PHE-DUYET-KHLCNT-SHTT.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cao Kết quả tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (BC 1550)(18/09/2023 3:34 CH)

Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở...(23/08/2023 10:34 SA)

Kế hoạch Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023(07/08/2023 4:24 CH)

BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV(21/07/2023 3:01 CH)

BÁO CÁO Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng,...(02/06/2023 3:41 CH)