30 người đang online
°

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:” Thiết kế giao diện (Dashboard) quản trị tài sản trí tuệ và đào tạo cán bộ quản trị, vận hành” (QĐ 104)

Đăng ngày 13 - 09 - 2022
Lượt xem: 54
100%

 


104-QD-Phe-duyet-KQLCNT-SHTT_dunglt-29-08-2022_11h00p32(29.08.2022_11h09p59)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm nguyên vật liệu thực hiện nhiệm vụ: Bảo...(13/09/2022 10:56 SA)

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 03-Giám sát thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo...(13/09/2022 10:58 SA)

Về việc chỉ định thầu gói thầu số 04-Thi công xây lắp công trình Sửa chữa hàng rào bảo vệ trụ...(13/09/2022 10:59 SA)

V/v đề nghị tiếp nhận viên chức vào công chức (CV 1176)(24/08/2022 9:40 SA)

QĐ Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch dự nguồn nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026 –...(22/08/2022 9:02 SA)