28 người đang online
°

QĐ V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong công tác tham mưu các nội dung thuộc phạm vi giải quyết của Sở

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 95
100%

 


QD-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-giua-cac-phong-va-don-vi-thuoc-so-khcn.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cao Kết quả tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (BC 1550)(18/09/2023 3:34 CH)

Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở...(23/08/2023 10:34 SA)

Kế hoạch Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023(07/08/2023 4:24 CH)

BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV(21/07/2023 3:01 CH)

BÁO CÁO Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng,...(02/06/2023 3:41 CH)