48 người đang online
°

KẾ HOẠCH Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
Lượt xem: 22
100%

 


Ke-Hoach-tiep-cong-dan-cua-SO-KHCN-226_quangnt-31-05-2023_11h19p14(31.05.2023_11h21p04)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cao Kết quả tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (BC 1550)(18/09/2023 3:34 CH)

Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở...(23/08/2023 10:34 SA)

Kế hoạch Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023(07/08/2023 4:24 CH)

BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV(21/07/2023 3:01 CH)

BÁO CÁO Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng,...(02/06/2023 3:41 CH)