40 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 14-NQ/TU
Ngày ban hành 10/01/2022
Trích yếu NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIV Về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy
Lĩnh vực
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 14-NQ day manh ung dung KHCN va doi moi sang tao sau HNTU.pdf