LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09/2022 (Từ ngày 28/02 đến ngày 04/3/2022)

Thứ 2

- Chiều: PGĐ Quang dự họp thi đua khối tại VP.HĐND tỉnh.

Thứ 3

- Sáng: PGĐ Quang dự họp tại UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.

Thứ 4

- PGĐ Quang dự Hội thảo khoa học lấy ý kiến "Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2030. (Cả ngày).

Thứ 5

- Chiều: PGĐ Quang dự Hội nghị Tổng kết ngành Nội vụ.

Thứ 6

- Lãnh đạo làm việc tại cơ quan (cả ngày).