LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)

Thứ 2

- Sáng: PGĐ Quang họp nghiệm thu DA Măng tây

- Chiều: GĐ, PGĐ họp xử lý vi phạm CCVC

Thứ 3

- Lãnh đạo làm việc tại Sở

Thứ 4

- PGĐ dự Hội thao ngành KHCN

Thứ 5

- Sáng: PGĐ Quang dự họp chuyên đề các GP thúc đẩy công nghệ chế biến..

- Chiều: PGĐ Quang dự Hội nghị tổng kết rủi ro

Thứ 6

- Lãnh đạo làm việc tại Sở