Ninh Thuận - Khát vọng phát triển: Thích ứng và khát vọng từ những giá trị khác biệt