Tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023

Ngày 8/5, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 trên lĩnh vực nông nghiệp cho 50 cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tham gia tập huấn, các học viên được phổ biến các chuyên đề về chiến lược marketing trong thời đại số; vấn đề lưu ý trong việc cung ứng sản phẩm vào thị trường nông sản, quản trị chuỗi bán lẻ nông sản; mô hình kinh doanh hiện đại; khái niệm tư duy thiết kế và cách vận dụng để thúc đẩy tinh thần sáng tạo của bản thân; cách xác định khách hàng mục tiêu.
Các đại biểu và học viên tham gia tập huấn kỹ năng sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực nông nghiệp.
 
Qua tập huấn, nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức, đổi mới tư duy sáng tạo, khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với các sản phẩm mang tính đặc thù của tỉnh.

Hồng Lâm - Báo Ninh Thuận

https://baoninhthuan.com.vn/news/137505p1c28/tap-huan-nang-cao-nang-luc-ve-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-nam-2023.htm