Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/20091/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-nhan-dip-ky-niem-ngay-khoa-hoc-va-cong-nghe-viet-nam-18-5.aspx