2 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 05/2021/TT-BKHCN
Ngày ban hành 17/06/2021
Trích yếu Thông tư 05/2021/TT-BKHCN Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm TT05-2021.pdf |