4 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 06/2021/TT-BKHCN
Ngày ban hành 18/06/2021
Trích yếu Thông tư 06/2021/TT-BKHCN Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm TT06-2021.pdf |