3 người đang online
°
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 138/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/01/2022
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Cơ quan ban hành Chính phủ
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm QD 138.pdf