56 người đang online
°

CỘT ĐO XĂNG DẦU PHẢI CÓ THIẾT BỊ GHI, IN KẾT QUẢ

Đăng ngày 19 - 09 - 2019
Lượt xem: 91
100%

 


Ảnh: Minh họa

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 

Theo đó, từ ngày 01/7/2019 cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu. Thiết bị ghi, in kết quả đo phải đảm bảo các yêu cầu về đo lường sau đây: Không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi kết quả đo, đặc tính kỹ thuật đo lường của cột đo xăng dầu; Kết quả đo phải đảm bảo đủ thông tin rõ ràng, minh bạch để người có quyền và nghĩa vụ liên quan kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa.

Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 không quy định phải gắn thiết bị ghi, in kết quả đo cho mỗi cột đo xăng dầu và cũng không quy định cụ thể phải in kết quả đo sau mỗi lần bơm xăng cho khách hàng. Do đó, trường hợp có nhiều cột đo xăng dầu tại một địa điểm có thể sử dụng chung thiết bị ghi, in kết quả đo cho nhiều cột đo xăng dầu nhưng không được gây nhầm lẫn cho khách hàng. Như vậy, chi phí phát sinh cho việc gắn thiết bị ghi, in kết quả đo là không nhiều, nó tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng của từng đơn vị.

Kết quả đo in ra từ cột đo xăng dầu là tài liệu, chứng cứ để kiểm tra, giám sát, khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về đo lường nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ngoài ra, việc gắn thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu không chỉ bảo vệ người tiêu dùng mà còn giúp cho công tác quản lý, kiểm tra được số lượng đầu vào, đầu ra của các cây xăng dễ dàng hơn, tránh trường hợp nhập lậu và bán xăng, dầu chất lượng kém ra thị trường./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Công cụ lan tỏa phong trào năng suất, chất lượng trong cộng đồng...(28/05/2021 6:46 SA)

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách...(19/10/2020 6:21 SA)

Hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường quốc gia đồng bộ, tiên tiến và hiện đại(01/11/2019 5:32 SA)

Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của Trung tâm Kỹ thuật...(14/09/2019 5:25 SA)

Vai trò của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận trong việc phục vụ...(14/09/2019 5:25 SA)