36 người đang online
°

Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 30 - 06 - 2020
Lượt xem: 107
100%

Nội dung Tại đây</span>

 

 

Danh mục và các biểu mẫu kèm theo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, gồm:

STT

Ký hiệu

Tên văn bản

Tải biểu
mẫu

1

B1-ĐXDA

Phiếu đề xuất dự án

Tại đây

2

B2-PNXĐXDA

Phiếu nhận xét, đánh giá đề xuất dự án

Tại đây

3

B3-BBHXĐDA

Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định dự án

Tại đây

4

B4-DMDAĐH

Danh mục dự án đặt hàng

Tại đây

5

B5-PĐK

Phiếu đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

6

B6-TMDA

Thuyết minh dự án

Tại đây

7

B7-BBMHS

Biên bản mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

8

B8-PĐG

Phiếu đánh giá hồ sơ tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

9

B9-BBKP

Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

10

B10-BBHHĐTV

Biên bản họp hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án

Tại đây

11

B11-HĐTHDA

Hợp đồng thực hiện dự án

Tại đây

12

B12-BCTHDA

Báo cáo tình hình thực hiện dự án

Tại đây

13

B13-BCKPDA

Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí dự án

Tại đây

14

B14-BCTĐG

Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện dự án

Tại đây

15

B15-BCTH

Hướng dẫn báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

Tại đây

16

B16-PĐGNT

Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện dự án

Tại đây

17

B17-BBHNT

Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu

kết quả thực hiện dự án

Tại đây

18

B18-TLHĐDA

Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện dự án

Tại đây


Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nhiệm vụ...(23/08/2023 10:36 SA)

TB Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề Tài dê)(23/08/2023 10:35 SA)

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh,...(28/06/2023 3:32 CH)

TB Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, lĩnh...(21/04/2023 2:47 CH)

KẾ HOẠCH Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(02/03/2023 10:56 SA)