1 người đang online
°

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đăng ngày 29 - 10 - 2021
Lượt xem: 98
100%

 


Thông báo chi tiết tại đây

Tin liên quan

Tin mới nhất

TB Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (21/06/2022 11:30 SA)

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh...(21/03/2022 4:37 CH)

Sở Khoa học và Công nghệ: Nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan có đủ năng lực vận...(11/01/2022 8:40 SA)

TB1533-Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(08/12/2021 6:50 CH)

TB 1336 - Kết quả tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh(04/11/2021 6:49 CH)