1 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2022 (Từ ngày 07/02 đến ngày 11/02/2022)

Đăng ngày 08 - 02 - 2022
Lượt xem: 20
100%

 

Thứ 2

- Phó giám đốc Quang tham gia đoàn của PCT Lê Huyền thăm các cơ quan, doanh nghiệp đầu năm (Cả ngày)

Thứ 3

- Sáng: PGĐ Quang làm việc với các đơn vị trực thuộc Sở

- Chiều: Phó giám đốc Quang tham gia đoàn của PCT Lê Huyền thăm các cơ quan, doanh nghiệp đầu năm

Thứ 4

- Chiều: Giám đốc và PGĐ họp CBCC

Thứ 5

- Chiều: Giám đốc dự họp KT-XH tháng 1/2022 tại UBND tỉnh

Thứ 6

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan (Cả ngày)

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2022 (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)(20/04/2022 9:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2022 (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)(11/04/2022 2:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2022 (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)(04/04/2022 3:41 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2022 (Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2022)(23/05/2022 9:44 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19/2022 (Từ ngày 09/5 đến ngày 13/5/2022)(22/05/2022 4:34 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 20/2022 (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)(16/05/2022 2:34 CH)