54 người đang online
°

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Đăng ngày 02 - 03 - 2022
Lượt xem: 99
100%

 

Trong khuôn khổ nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và hạt nhân (Cục an toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KH&CN) tổ chức lớp tập huấn chuyên môn ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về an toàn bức xạ hạt nhân, kỹ năng ứng phó bước đầu khi có sự cố bức xạ, qua đó nâng cao ý thức đối với các tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng nguồn phóng xạ trong việc chấp hành các quy định pháp luật về năng lượng nguyên tử, đặc biệt là khả năng kiểm soát được việc quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, giảm nguy cơ mất an ninh nguồn dẫn đến mất nguồn phóng xạ gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và xã hội./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực...(01/08/2022 10:03 SA)

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử,...(01/08/2022 10:01 SA)

Những điểm mới của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ(02/03/2022 2:21 CH)