63 người đang online
°

CV mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo triển khai tại tỉnh Ninh Thuận, thực hiện năm 2022 (CV 676)

Đăng ngày 24 - 05 - 2022
Lượt xem: 285
100%

 


VB-thong-bao-de-xuat_quangnt-23-05-2022_14h11p08(23.05.2022_14h25p21)_signed.pdf | 1.KH-ho-tro-he-sinh-thai-khoi-nghiep-lehuyen-19-05-2021-18h31p13-20.05.2021-07h42p50-signed.pdf | 2.KH-ho-tro-DN-2022.pdf | 3.Mau-C1.1-PDX-Don-vi-thuc-hien.doc | 4.BM020102Phieudathang-965_quangnt-23-05-2022_14h03p17.doc

Tin liên quan

Tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023(11/05/2023 1:18 CH)

Tin mới nhất

Tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023(11/05/2023 1:18 CH)

TBVề việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (lĩnh vực...(08/08/2022 2:06 CH)

V/v Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo...(08/08/2022 10:37 SA)

Thông báo nhận hồ sơ tham gia Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động...(24/05/2022 8:11 SA)