0 người đang online
°

Thông báo nhận hồ sơ tham gia Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh thuận năm 2022 (CV 679)

Đăng ngày 24 - 05 - 2022
Lượt xem: 34
100%

 


Thong-bao-trien-khai-Ke-hoach-1938_quangnt-23-05-2022_14h32p53(23.05.2022_15h13p55)_signed.pdf | 1.QD-ban-hanh-muc-ho-tro-DN-lehuyen-09-04-2021-15h06p20-09.04.2021-16h19p34-signed-1-584.pdf | 2.Quy-dinh-muc-ho-tro-DN-lehuyen-09-04-2021-15h07p22-09.04.2021-16h16p53-signed-472.pdf | 3.KH-ho-tro-DN-2022.pdf | 4.Don-dang-ky-ho-tro-KHCN_quangnt-23-05-2022_14h22p20.doc | 5.Mau-C1.1-PDX-Don-vi-thuc-hien.doc | 6.Thuyet-minh-To-chuc-ho-tro-khoi-nghiep.doc | 7.Thuyet-minh-Doanh-nghiep-DMST.doc | 8.Mau-thuyet-minh-du-an-doi-moi-cong-nghe.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

CV mời đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới...(24/05/2022 8:06 SA)