98 người đang online
°

QĐ 47 - Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 13 - 04 - 2022
Lượt xem: 83
100%

 


QD 47 - Quyet-dinh-cong-khai-Quyet-toan-nam-2021-VP-so.pdf | QD 47 - BM4-Cong-khai-QT2021-VPS.xls

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và...(13/09/2022 10:51 SA)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh...(13/09/2022 10:57 SA)

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và...(13/09/2022 10:50 SA)

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính- Chi...(13/09/2022 10:46 SA)

Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP sửa chữa hàng rào Chi cục)...(02/08/2022 11:06 SA)