57 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)

Đăng ngày 30 - 05 - 2022
Lượt xem: 16
100%

 

Thứ 2

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 3

- Sáng: PGĐ dự Lễ ký kết hợp tác (Trường CĐN)

Thứ 4

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 5

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 6

- Sáng: PGĐ dự Hội thảo khoa học DA Tỏi

- Chiều: PGĐ Quang dự họp HĐND về giám sát chuyên đề Dược

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022 (Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)(08/08/2022 10:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)(06/06/2022 9:50 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2022 (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)(20/04/2022 9:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2022 (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)(11/04/2022 2:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2022 (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)(04/04/2022 3:41 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022 (Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)(08/08/2022 10:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2022 (Từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)(01/08/2022 10:46 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30/2022 (Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2022)(25/07/2022 10:41 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2022 (Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)(18/07/2022 2:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2022 (Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)(11/07/2022 2:06 CH)