68 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 23/2022 (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)

Đăng ngày 06 - 06 - 2022
Lượt xem: 15
100%

 

Thứ 2

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 3

- Giám đốc đi kiểm tra nhiệm vụ KHCN (Cả ngày)

Thứ 4

- Sáng: Giám đốc và PGĐ đi khảo sát, đánh giá, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tiềm năng đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

- Chiều:

+ Giám đốc dự buổi làm việc của Tỉnh ủy và Liên hiệp các hội KHKT tại VP Tỉnh ủy
+ PGĐ Quang đi khảo sát, đánh giá, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tiềm năng đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

Thứ 5

- Sáng:

+ Giám đốc dự họp BCĐ chuyển đổi số và kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022 tại VPUBND tỉnh.
+ PGĐ đi khảo sát Doanh nghiệp.

- Chiều: Giám đốc và PGĐ đi khảo sát, đánh giá, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tiềm năng đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

Thứ 6

- Giám đốc và PGĐ đi khảo sát, đánh giá, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tiềm năng đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Cả ngày)

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022 (Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)(08/08/2022 10:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)(30/05/2022 9:48 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2022 (Từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)(20/04/2022 9:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 15/2022 (Từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2022)(11/04/2022 2:26 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 14/2022 (Từ ngày 04/4 đến ngày 08/4/2022)(04/04/2022 3:41 CH)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022 (Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)(08/08/2022 10:51 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2022 (Từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)(01/08/2022 10:46 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 30/2022 (Từ ngày 25/7 đến ngày 29/7/2022)(25/07/2022 10:41 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 29/2022 (Từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022)(18/07/2022 2:19 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28/2022 (Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)(11/07/2022 2:06 CH)