15 người đang online
°

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 7 năm 2022

Đăng ngày 28 - 06 - 2022
Lượt xem: 150
100%

 

Địa chỉ: Số 34, đường 16/4 Thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận.
Thời gian: Ngày 05 tháng 7 năm 2022
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Địa điểm: Phòng Tiếp Công dân Sở Khoa học và Công nghệ.
Người tiếp Công dân: Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở.

LICH-TIEP-CONG-DAN-THANG-7_2022.pdf

Tin liên quan

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 6 năm 2023(01/06/2023 10:23 SA)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 01 năm 2023(03/01/2023 10:30 SA)

Tin mới nhất

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 9 năm 2023(13/09/2023 10:42 SA)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 8 năm 2023(01/08/2023 1:52 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 7 năm 2023(03/07/2023 12:55 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 6 năm 2023(01/06/2023 10:23 SA)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tháng 5 năm 2023(04/05/2023 9:27 CH)