102 người đang online
°

Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP sửa chữa hàng rào Chi cục) (QĐ 81)

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
Lượt xem: 105
100%

 


QD 81-Quyet-dinh-giao-bo-sung-kinh-phi.pdf | KEm 81 - Phan-bo-KP-sua-chua-CC.xls

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và...(13/09/2022 10:51 SA)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh...(13/09/2022 10:57 SA)

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính và...(13/09/2022 10:50 SA)

Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 (KP mua máy vi tính- Chi...(13/09/2022 10:46 SA)

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của Sở...(02/08/2022 11:05 SA)