96 người đang online
°

Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tháng 7 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
Lượt xem: 97
100%

 


BC T07.pdf | KEM BC T07.doc | Bao-cao-thang-7-Phu-luc-danh-muc-van-ban-.doc | Bao-cao-thang-7-Phu-luc-de-tai-du-an-.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 09 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng...(14/09/2023 4:42 CH)

BÁO CÁO Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm...(01/06/2023 10:55 SA)

BÁO CÁO Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2022(09/05/2023 3:53 CH)

BC Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tháng 8 năm 2022 và nhiệm vụ trọng...(22/08/2022 10:03 SA)

BC Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm...(02/08/2022 11:33 SA)