163 người đang online
°

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 01 năm 2023

Đăng ngày 03 - 01 - 2023
Lượt xem: 25
100%

 

Địa chỉ: Số 34, đường 16/4 Thành phố PRTC, tỉnh Ninh Thuận.
Thời gian: Ngày 05 tháng 01 năm 2023
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
Địa điểm: Phòng Tiếp Công dân Sở Khoa học và Công nghệ.
Người tiếp Công dân: Ông Lê Tiến Dũng – Giám đốc Sở.

LICH-TIEP-CONG-DAN-THANG-01-2023.pdf

Tin liên quan

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 7 năm 2022(28/06/2022 2:48 CH)

Tin mới nhất

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 12 năm 2022(02/12/2022 1:44 CH)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 11 năm 2022(01/11/2022 9:15 SA)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 10 năm 2022(03/10/2022 9:14 SA)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 9 năm 2022(31/08/2022 8:29 SA)

Lịch tiếp Công dân của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tháng 8 năm 2022(02/08/2022 10:40 SA)