40 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 08/2023 (Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)

Đăng ngày 20 - 02 - 2023
Lượt xem: 32
100%

 

Thứ 2: 

- Sáng: Giám đốc dự họp Ban điều hành chuyển đổi số

Thứ 3: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 4: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 5: 

+ Sáng: PGĐ Quang dự HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW 8

Thứ 6: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2023 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)(18/09/2023 3:41 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2023 (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)(13/09/2023 10:39 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2023 (Từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)(13/09/2023 10:36 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2023 (Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2023)(13/09/2023 10:32 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2023 (Từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023)(23/08/2023 10:43 SA)