20 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12/2023 (Từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)

Đăng ngày 21 - 03 - 2023
Lượt xem: 33
100%

 

Thứ 2: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 3: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 4:

+ Chiều: Giám đốc dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy 

Thứ 5: 

+ Sáng: Giám đốc và PGĐ Quang họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh

+ Chiều: PGĐ Hưng dự Hội nghị về Đề án 06

Thứ 6: 

+ Sáng: Giám đốc và PGĐ Quang dự họp HĐ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2023 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)(18/09/2023 3:41 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2023 (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)(13/09/2023 10:39 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2023 (Từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)(13/09/2023 10:36 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2023 (Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2023)(13/09/2023 10:32 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2023 (Từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023)(23/08/2023 10:43 SA)