45 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2023 (Từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2023)

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
Lượt xem: 24
100%

 

Thứ 2: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 3: 

- Sáng: 

+ PGĐ Hưng dự họp nghe trình bày xu hướng chuyển đổi số.
+ PGĐ Quang dự HN bồi dưỡng kiến thức đối ngoại.

Thứ 4:

+ Chiều: Giám đốc dự HN kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành quý I

Thứ 5: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 6: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2023 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)(18/09/2023 3:41 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2023 (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)(13/09/2023 10:39 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2023 (Từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)(13/09/2023 10:36 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2023 (Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2023)(13/09/2023 10:32 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2023 (Từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023)(23/08/2023 10:43 SA)