50 người đang online
°

QĐ 166 - Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đăng ngày 12 - 04 - 2023
Lượt xem: 48
100%

 


QD 166.pdf | PHU LUC I KEM THEO QD 166(12.04.2023_09h39p57)_signed.pdf | PHU LUC II KEM THEO QD 166(12.04.2023_09h40p15)_signed.pdf | PHU LUC III KEM THEO QD 166(12.04.2023_09h40p33)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023(13/09/2023 10:55 SA)

Đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023(13/09/2023 10:52 SA)

V/v triển khai ICTphát triển đô thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC)...(07/07/2023 4:33 CH)

Bản tin giám sát an toàn, an ninh, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh tháng 6/2023 (03/07/2023 12:40 CH)

Sử dụng giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID thế nào(28/06/2023 4:11 CH)