17 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 21/2023 (Từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
Lượt xem: 16
100%

 

Thứ 2: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan

Thứ 3: 

- Sáng: Giám đốc Sở tham dự HN nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng bí thư tại Tỉnh ủy.

- Chiều: PGĐ Quang làm việc với các phòng, đơn vị về Đề án 36

Thứ 4: 

- Sáng: PGĐ Lãm dự họp tại Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 5: 

- Sáng: Giám đốc và các PGĐ họp nghiệm thu DA Văn hoá

- Chiều: PGĐ Quang làm việc với Sở NN&PTNT

Thứ 6: Lãnh đạo làm việc tại cơ quan

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2023 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)(18/09/2023 3:41 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2023 (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)(13/09/2023 10:39 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2023 (Từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)(13/09/2023 10:36 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2023 (Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2023)(13/09/2023 10:32 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2023 (Từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023)(23/08/2023 10:43 SA)