4 người đang online
°

BC Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
Lượt xem: 39
100%

 


ao-cao-ket-qua-ra-soat-he-thong-VBQPPL-nam-2022.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cao Kết quả tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (BC 1550)(18/09/2023 3:34 CH)

Kế hoạch Lấy phiếu tín nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở...(23/08/2023 10:34 SA)

Kế hoạch Tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023(07/08/2023 4:24 CH)

BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV(21/07/2023 3:01 CH)

BÁO CÁO Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa “xung đột lợi ích” theo quy định của Luật Phòng,...(02/06/2023 3:41 CH)