13 người đang online
°

BÁO CÁO Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2022

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
Lượt xem: 25
100%

 


ao-cao-Bo-KHCN-2022-theo-TT-13_quangnt-21-12-2022_09h54p21(21.12.2022_10h15p12)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 09 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng...(14/09/2023 4:42 CH)

BÁO CÁO Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm...(01/06/2023 10:55 SA)

BC Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tháng 8 năm 2022 và nhiệm vụ trọng...(22/08/2022 10:03 SA)

BC Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm...(02/08/2022 11:33 SA)

BC Phục vụ buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Khoa học và Công nghệ (BC 749)(02/08/2022 11:27 SA)