87 người đang online
°

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 16/2023 (Từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)

Đăng ngày 09 - 05 - 2023
Lượt xem: 21
100%

 

Thứ 2: Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan

Thứ 3: 

- Sáng: PGĐ Quang kiểm tra tiến độ DA Thanh thiên quỳ

- Chiều:

+ Giám đốc kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN
+ PGĐ Lãm dự họp thẩm tra các Tờ trình của ban kinh tế- ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ 4: 

- Sáng:

+ Giám đốc dự diễn tập
+ PGĐ Quang dự Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
+ PGĐ Lãm dự hội nghị BCĐ CCHC

 

 

Thứ 5: 

- Sáng: 

+ PGĐ Quang dự Hội thảo KH bảo vệ và phát triển nguồn gen chuối cô đơn NT
+ PGĐ Lãm dự họp về phương án hoàn trả vốn NSNNđầu tư DA khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ

- Chiều:

+ Giám đốc dự HN cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh năm 2023
+ PGĐ Quang họp Trực tuyến về phòng chóng thiên tai

Thứ 6: 

- Sáng: GĐ, PGĐ Quang dự diễn tập KVPT

- Chiều: Giám đốc và PGĐ Lãm kiểm tra tiến độ nhiệm vụ KHCN

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38/2023 (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)(18/09/2023 3:41 CH)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 37/2023 (Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2023)(13/09/2023 10:39 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 36/2023 (Từ ngày 04/9 đến ngày 08/9/2023)(13/09/2023 10:36 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 35/2023 (Từ ngày 28/8 đến ngày 01/9/2023)(13/09/2023 10:32 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 34/2023 (Từ ngày 21/8 đến ngày 25/8/2023)(23/08/2023 10:43 SA)