3 người đang online
°

BÁO CÁO Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
Lượt xem: 38
100%

 


BC-HOAT-DONG-KHCN-QUY-II-30.5-_lamvq-30-05-2023_14h08p23(30.05.2023_14h20p10)_signed.pdf | vbdi_826_BC_SKHCN.zip

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 09 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng...(14/09/2023 4:42 CH)

BÁO CÁO Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2022(09/05/2023 3:53 CH)

BC Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tháng 8 năm 2022 và nhiệm vụ trọng...(22/08/2022 10:03 SA)

BC Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm...(02/08/2022 11:33 SA)

BC Phục vụ buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Sở Khoa học và Công nghệ (BC 749)(02/08/2022 11:27 SA)